Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp Việt Kiều Mỹ muốn ly hôn với chồng Việt nam...

Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật hôn nhân gia đình năm 2014.