Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn.

Quyền nuôi con khi ly hôn với người nước ngoài do Tòa án quyết định nếu hai bên không thỏa thuận được.