Nghĩa vụ cấp dưỡng là một hình thức nghĩa vụ mang tính nhân thân, không thể được thay thế hay chuyển giao. Tuy nhiên, trong một số trường hợp với những điều kiện nhất định, loại nghĩa vụ trên có thể được miễn trừ theo Luật định

Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình là việc luật sư, chuyên gia pháp luật hôn nhân và gia đình hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của khách hàng trong lĩnh vực về hôn nhân và gia đình.

Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình là việc luật sư, chuyên gia pháp luật hôn nhân và gia đình hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của khách hàng trong lĩnh vực về hôn nhân và gia đình.

Dịch vụ tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, đảm bảo mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Công ty Luật TNHH Everest chuyên tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình, các vấn đề cụ thể như sau: tư vấn thủ tục ly hôn, chia tài sản khi ly hôn, giành quyền nuôi con khi ly hôn...

Cổng Thông tin Điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận ngày 18.09.2014 có đăng bài viết : Một số đổi mới quan trọng của Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi năm 2014 , có nội dung cơ bản:

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn quy định về việc giành lại quyền nuôi con theo Luật Hôn nhân và Gia đình.

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ tài sản của vợ chồng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật về ly thân trong luật hôn nhân và gia đình.

Thủ tục kết hôn với người nước ngoài được quy định cụ thể tại mục 1 chương 2 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP.