Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

Trường hợp, các thành viên chỉ hợp tác với nhau mà không có thành lập công ty thì để đảm bảo quyền lợi nên làm hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC) theo quy định của Luật đầu tư 2014.

Luật sư tư vấn chia lợi nhuận công ty...

Việc hợp tác kinh doanh có thể thông qua việc các đối tượng khác góp tiền, quyền sử dụng đất... để Công ty TNHH thực hiện các dự án kinh doanh.

Cá nhân có thể đồng là người đại diện theo pháp luật cho hợp tác xã của mình song song với việc làm người đại diện theo pháp luật cho công ty trách nhiệm hữu hạn mới.

Vợ, chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Việc một công ty làm về lĩnh vực xuất khẩu lao động hợp tác kinh doanh với một công ty cho thuê cơ sở đào tạo tiếng không được coi là hành vi trốn thuế.

Hợp đồng hợp tác góp vốn đầu tư bất động sản không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Pháp luật hiện hành không quy định về việc hợp đồng BCC phải được công chứng, chứng thực. Cho nên, hợp đồng BCC không nhất thiết phải công chứng hoặc chứng thực và vẫn có giá trị pháp lý.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Việc hợp tác kinh doanh thì tiến hành giao kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, nội dung hợp đồng do các bên tự thỏa thuận.

Việc hợp tác kinh doanh với công ty kinh doanh trái pháp luật vẫn có thể đòi lại khoản tiền đã đầu tư.

Luật doanh nghiệp 2014 không cho phép chuyển đổi từ loại hình hợp tác xã thành Công ty cổ phần. Nếu muốn chuyển đổi mô hình như trên thì phải tiến hành giải thế hợp tác xã, sau đó khi hoàn tất các thủ tục giải thể, thì mới có thể thành lập Công ty cổ phần.

Việc hỗ trợ đất đai đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai

Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

Hợp tác xã đã không hoạt động lâu năm, nhưng vẫn chưa bị giải thể và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và còn tiến hành thu phí của mỗi chủ máy gặt là 5000 đồng/sào là không đúng.

Trường hợp hợp tác xã bị tuyên bố phá sản thì việc xử lý tài sản không chia được thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp tác xã.

Hỏi: Tôi muốn thành lập hợp tác xã, tuy nhiên chưa biết thủ tục như thế nào? Luật sư cho tôi hỏi, giờ tôi muốn tư vấn thì phải làm thế nào? (Nguyễn Nam - Hải Dương)