Bản sao và thẩm quyền cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch 1. Bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch là bản sao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này,...

Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ,

Người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có thể gửi đề nghị qua đường bưu điện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Sở Tư pháp đề nghị xin cấp lại.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp xin Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản sao.

Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt

Muốn có giấy đăng ký kết hôn để làm hồ sơ ly hôn có thể cần liên hệ với cơ quan hộ tịch nơi đã đăng ký kết hôn trước đây để xin cấp bản sao.

Để được giải quyết ly hôn thì bạn phải nộp hồ sơ ly hôn cùng tài liệu kèm theo đến Tòa án Nhân dân cấp tỉnh nơi chồng bạn đang cư trú ở Việt Nam.

Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục ly hôn khi không có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.

Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại

Thủ tục ly hôn được tiến hành theo quy định của pháp luật.

Bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch là bản sao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này, căn cứ vào sổ hộ tịch hiện đang lưu trữ, để cấp cho người có yêu cầu.

Bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch là bản sao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này, căn cứ vào sổ hộ tịch hiện đang lưu trữ, để cấp cho người có yêu cầu. 2. Uỷ ban nhân dân cấp xã...

Bạn chỉ được yêu cầu hủy giấy chứng nhận đăng ký kết hôn khi việc kết hôn của bạn dobị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, kết hôn trái pháp luật hoặc giấy chứng nhận đăng ký kết hôn được cấp không đúng thẩm quyền