Công ty Luật TNHH Everest tư vấn việc cha mẹ có quyền gửi con đi trại giáo dưỡng hay không.