Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường

Khoản 2 Điều 122 Bộ luật đất đai năm 2013 thì hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tặng cho.

Hiện nay, pháp luật chưa quy định cụ thể hành vi xâm phạm chỗ ở người khác thì bị xử phạt hành chính như thế nào mà chỉ quy định một số hành vi được mô tả trong Bộ luật hình sự 2015.