Các trang thông tin điện tử không phải cấp phép được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Công ty Luật TNHH Everest đưa ra những khuyến nghị về nhân sự và bảo quản thực phẩm cho các cơ sở sản xuất thực phẩm có nhu cầu xin cấp phép an toàn thực phẩm.

Công ty Luật TNHH Everest đưa ra những khuyến nghị về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ khi một cơ sở sản xuất có nhu cầu xin cấp phép an toàn thực phẩm.

Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc. Khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải đăng ký bản công bố hợp quy tại sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thủ tục thông báo website thương mại điện tử, trong trường hợp website do bà thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.

Thủ tục cấp phép treo biển quảng cáo ngoài trời sẽ theo quy định tại thông tư số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo thẩm quyền các quy định không còn phù hợp của địa phương về quy hoạch, quy trình, thủ tục cấp phép xây dựng xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

Trong trường hợp này anh (chị) cần phải chứng minh được số diện tích anh (chị) sở hữu đã được tính cả phần làm hai con đường trong đó báo lại với UBND nơi anh (chị) cư trú để trừ đi khoản đất mà anh (chị) phải ...

Về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được quy định cụ thể tại Điều 15 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều kiện cấp phép thiếp lập trang thông tin điện tử tổng hợp được quy định tại Điều 12 Thông tư số: 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP

Trường hợp nhà ở nằm trên sông, kênh, rạch, hồ công cộng (dạng nhà sàn): Trong thời gian nhà nước chưa thực hiện di dời, được sửa chữa, cải tạo gia cố theo nguyên trạng căn nhà (không thay đổi quy mô, diện tích, kết cấu nhà cũ...)

Quản lý nhà chung cư hiện đang là đang là vấn đề dành được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp. Vì thế, nhà nước đã ban hành các quy định pháp luật để quản lý chặt chẽ hơn vấn đề này.

Hồ sơ cấp phép thiếp lập trang thông tin điện tử tổng hợp được quy định tại khoản 2Điều 8 Thông tư số: 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Điều 30 Quy chế kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ) điều kiện để kinh doan Karaoke

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Những điểm cần lưu ý về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ khi có nhu cầu xin cấp phép an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm.

Đề nghị Chuyên mục tư vấn về trình tự, thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị (Nguyễn Quang Tuyến, Ba Đình, Hà Nội).

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, trước khi hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục xin cấp phép cho thuê lại lao động tại cơ quan có thẩm quyền.

Hỏi: Công ty tôi đang muốn đầu tư mở rộng thị trường tại một số nước Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Thái Lan,… thì đến đâu và quy trình, thủ tục như thế nào để xin cấp phép?

Doanh nghiệp kinh doanh, tổ chức du lịch cho khách du lịch Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện theo quy định của pháp luật để được cấp phép kinh doanh lữ hành nội địa. Trong bài viết, chúng tôi đưa ra tư vấn về quy trình, thủ tục và một số lưu ý cho doanh nghiệp.