Việc cải chính hộ tịch sẽ thực hiện tại nơi trước đây đã đăng ký hộ tịch, trường hợp sau khi chuyển nơi cư trú mà có chuyển kèm theo hồ sơ hộ tịch thì sẽ thực hiện cải chính tại nơi cư trú.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Do vậy, bạn không thể sửa được năm sinh củacháu trên giấy khai sinh trừkhi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch để quý vị tham khảo.

Luật hộ tịch 2014 quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch gồm có thay đổi về họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nôi dung khai sinh đã đăng ký và thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi.