Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục công bố mẫu dấu của công ty TNHH một thành viên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp của công ty TNHH một thành viên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH một thành viên.

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với loại hình công ty TNHH một thành viên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chia công ty TNHH một thành viên.

Công ty tôi là công ty TNHH một thành viên. Nay tôi muốn chuyển thành công ty TNHH hai thành viên để có nhiều điều kiện phát triển hơn thì cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục thế nào?

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên (MTV) do cá nhân làm chủ sở hữu bao gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Khi có người muốn tham gia góp vốn vào công ty TNHH một thành viên thì theo quy định của phải thay đổi loại hình kinh doanh thành công ty TNHH 2 thành viên hoặc công ty cổ phần (nếu có đủ 3 thành viên trở lên).

Công ty cổ phần chuyển sang công ty TNHH một thành viên bằng cách một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tất cả cổ đông khác trong công ty.

Nếu em bạn muốn góp vốn vào công ty thì phải thay đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Do cùng là mô hình doanh nghiệp một chủ, nên công ty TNHH một thành viên cũng có điểm giống với doanh nghiệp tư nhân như chủ sở hữu toàn quyền tự quyết mọi vấn đề liên quan đến điều hành, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhằm giúp các doanh nghiệp sẽ và đang hoạt động là loại hình Công ty TNHH một thành viên nắm rõ về hình thức tổ chức, quản lý công ty này. Công ty Luật TNHH Everest xin tư vấn chi tiết để doanh nghiệp có thể hoạt động đúng đắn và tuân thủ đúng pháp luật.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục sáp nhập công ty TNHH một thành viên.

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mỗi loại hình doanh nghiệp có đặc trưng riêng từ đó tạo nên những hạn chế hay lợi thế của doanh nghiệp về khả năng huy động vốn; chia sẻ rủi ro trong kinh doanh; tổ chức quản lý và chi phí hoạt động...

Công ty TNHH một thành viên có thể giảm vốn điều lệ khi chủ sở hữu công ty rút vốn khỏi công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh và đảm bải thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Tuy hai người cùng điều hành, quản lý công ty nhưng chỉ là thỏa thuận nội bộ của hai người. Về phương diện pháp lý, chị A là chủ tịch công ty, giám đốc và là chủ sở hữu duy nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên này.

Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi của doanh nghiệp bao gồm:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh đặt trụ sở chính

Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được thành lập và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.