Bản sao có giá trị trong thời hạn bản gốc có giá trị: đối với những giấy tờ vô thời hạn như bằng cử nhân, bằng lái xe máy… thì bản sao có giá trị vô thời hạn, với những giấy tờ có thời hạn như thẻ căn cước…thì thời hạn của bản sao là thời hạn được ghi trên bản chính.

Bản sao giấy khai sinh được cấp hoàn toàn có giá trị pháp lý khi xác định tuổi trong vụ án hình sự.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Những cơ quan được quy định tại Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong các giây tờ, văn bản.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp xin Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn bản sao.

Trong trường hợp ông đã nộp bản sao được chứng thực từ bản chính thì cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu trừ trường hợp nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh.

Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đương sự có nghĩa vụ gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của họ bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ, trừ tài liệu, chứng cứ mà đương sự khác đã có.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp bản sao giấy phép xây dựng từ sổ gốc để quý vị tham khảo.

Trường hợp chỉ cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình cho các đối tượng xấu, nếu xác minh không có hành vi gian dối, đồng phạm với người phạm tội thì không phải liên đới chịu trách nhiệm khi có những vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra.

Cá nhân có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch (UBNN xã, UBND huyện; cơ quan đại diện ngoại giao, Bộ Tư pháp...) cấp bản sao trích lục hộ tịch mà không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình.

Bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch là bản sao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này, căn cứ vào sổ hộ tịch hiện đang lưu trữ, để cấp cho người có yêu cầu.

Điều 67 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Việc xin cấp bản sao giấy khai sinh được tiến hành theo quy định của pháp luật.

Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải tiến hành làm thủ tục theo quy định của Điều 17 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.