Hình thức kinh doanh nhỏ lẻ bán hàng trên vỉa hè hoặc bán hàng rong trên phố là một trong các hình thức kinh doanh phổ biến tại Việt Nam hiện nay.