Xác định chế độ lương hưu như thế nào?

Thời điểm hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại Điều 72 của Luật này được tính từ tháng liền kề sau tháng người tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 73 của Luật này

Hỏi: Tôi được nhà trường thông báo nghỉ hưu, vì đã 55 tuổi. Xin cho biết theo luật hiện hành tôi được tính lương hưu theo thâm niên hay từ ngày nhận quyết định về trường. Nhà trường bảo tôi không được nhận lương tháng 8 ở trường vì sinh ngày 1/8 (nếu từ ngày 2 trở đi mới được) như vậy đúng hay sai? Trong một số công văn tôi đọc được thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ sau 1 tháng. Hiện tại tôi đang là tổ trưởng bộ môn, vậy khi lĩnh lương hưu tôi có được tính lương theo phụ cấp chức vụ không? (Trịnh Thị Mai - Thanh Hóa).

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nghiêm Thị Hà Phương - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest -
trả lời:

Liên quan đến vấn đề chị hỏi, tôi xin trích dẫn quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

- “Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội” (Khoản 5 Điều 3 ).

- “Thời điểm hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại Điều 72 của Luật này được tính từ tháng liền kề sau tháng người tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 73 của Luật này” (Khoản 1 Điều 76 ).

Việc hưởng lương hưu của chị được tính từ ngày bạn bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội, vì vậy từ lúc chị nhận được quyết định về trường, nếu chị đã bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội thì lương hưu của chị sẽ được tính từ lúc nhận được quyết định về trường giảng dạy (2/10/1983). Vì chị đã đủ 55 tuổi tính và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội theo điều 73, Luật Bảo hiểm Xã hội tính đến ngày nhận được thông báo nghỉ hưu (1/8/2016) nên chị sẽ được hưởng lương hưu vào tháng liền kề là tháng 9/2016. Ngày ra quyết định về hưu cũng là lúc chị đủ tuổi về hưu, vì vậy chị sẽ không nhận được lương tháng 8. Vì hiện tại đang là tổ trưởng bộ môn, nên sau khi về hưu, lương hưu của chị sẽ được tính lương theo phụ cấp chức vụ, chị có thể tham khảo tại Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.