-->

Tư vấn về quyết định miễn nhiệm giám đốc của Hội đồng quản trị ?

Chức danh Giám đốc của chồng bạn chính thức bị miễm nhiệm thì cần Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản. Nếu hội đồng quản trị của công ty chồng bạn làm đúng các quy trình trên là đúng các quy định của pháp luật.

Hỏi: Chồng tôi hiện đang công tác tại công ty cổ phần. Ngày 15/11/2012 được bổ nhiệm làm phó giám đốc với hệ số lương cơ bản là 5.31. Đến ngày 16/09/2014 được bổ nhiệm với chức danh giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Ngày 12/02/2015 ĐHCĐ thường niên không thông qua tờ trình V/v phê chuẩn quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh giám đốc công ty (không thông qua do phần biểu quyết của Chủ tịch HĐQT).Ngày 20/4/2015 HĐQT ra nghị quyết miễn nhiệm chức danh Giám đốc (không nêu lý do miễn nhiệm).Ngày 20/5/2014 HĐQT ra nghị quyết miễm nhiệm giám đốc trong tháng 5/2015.Ngày 22/5/2015 Chủ tịch HĐQT ra quyết định miễm nhiệm giám đốc từ ngày 01/06/2015. Trong điều 3 của quyết định ghi trong thời gian chờ phân công công việc mới được hưởng và đóng các chế độ bảo hiểm theo hệ số lương 3.27. Tôi muốn hỏi, HĐQT ra quyết định như vậy đúng hay sai? Tự áp đặt hệ số lương không có cơ sở như vậy đúng hay sai ? (Thủy Vân - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Hà Thị Phương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 1 Điều 83 Luật ban hành văn bản pháp luật 2008 quy định:

"Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó."

Vì sự việc diển ra tại thời điểm luật doanh nghiệp 2005 còn hiệu lực (Trước ngày 01-7-2015),nên căn cứ để giải quyết là Luật Doanh Nghiệp2005 và Điều lệ Côngty.

Điểm h Khoản 2 Điều108 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

"Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó"

Như vậy, Hội đồng quản trị có quyền bãi miễn, thay thế Giám đốc và quyết định cả mức lương và lợi ích của Giám đốc. Tuy nhiên, vì chồng bạn là người đại diện theo pháp luật nên theo quy định tạiKhoản 15 Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2005 thì: "Họ, tên, chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của chủ sở hữu công ty, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần làmột phần nội dung Điều lệ công ty".Thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng nghĩa với việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ vì chữ ký của người đại diện theo pháp luật thay đổi. Do đó, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Và tại Khoản 3 Điều 38 Nghị định 43/2010/NĐ-CP cũng quy định:

"Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.Kèm theo Thông báo phải có: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty."

Như vậy, để chức danh Giám đốc của chồng bạn chính thức bị miễm nhiệm thì cần Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản. Nếu hội đồng quản trị của công ty chồng bạn làm đúng các quy trình trên là đúng các quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.