-->

Tư vấn pháp luật: Phó giám đốc có trách nhiệm thanh lý HĐLĐ đúng không?

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về thẩm quyền thanh lý hợp đồng lao động.

Hỏi: Người đại diện trước pháp luật của công ty là tổng giám đốc (TGĐ) có được thanh lý hợp đồng lao động với người lao động là Phó tổng giám đốc (PGĐ) không. Phó tổng giám đốc hiện nay khi xin vào làm việc cho công ty chỉ là người lao động bình thường (trong hợp đồng lao động chỉ ghi là người lao động) sau đó đựợc bổ nhiệm làm trợ lý tổng giám đốc (do TGĐ bổ nhiệm) sau đó được hội đồng quản trị bổ nhiệm phó tổng giám đốc.Nay do tái cơ cấu công ty, TGĐ muốn thanh lý hợp đồng lao động với PTGĐ mà không cần chờ hội đồng quản trịmiễn nhiệm chức danh PTGĐ, như vậy có đúng luật không? (Mai Phương Thúy - Hải Phòng)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, Phó tổng giám đốc vào công ty thông qua việc ký hợp đồng lao động, trong hợp đồng chỉ quy định là người lao động bình thường. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc đã được HĐQT bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc.

Xét về mặt nội dung, Quyết định bổ nhiệm các chức danh của một người lao động, cụ thể trong trường hợp này có thể làm phát sinh phạm vi mới về nội dung công việc của người lao động tại doanh nghiệp, cũng như thay đổi cả về lương, phụ cấp… của người lao động. Theo tinh thần của Luật lao động Việt Nam, quan hệ lao động không được xác lập bởi các quyết định bổ nhiệm mà chế định này được điều chỉnh bời Luật doanh nghiệp. Hơn nữa với quy định tại Luật doanh nghiệp thì chủ thể có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh trong doanh nghiệp thì có quyền bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức doanh đó (Điều 149 Luật doanh nghiệp năm 2014)

"Điều 149. Hội đồng quản trị:i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;..."

Căn cứ vào quy định trên và những thông tin bạn cung cấp, nếu như ông phó tổng giám đốc là chức danh quản lý quan trọng do điều lệ công ty quy định khi tiến hành chấm dứt hợp đồng lao động đối với người này sẽ do hộ đồng quản trị quyết định.

Ở đây bạn có nêu ông phó tổng giám đốc này do hội đồng quản trị bổ nhiệm mà không phải ký quyết định thuê trực tiếp, như vậy hội đồng quản trị sẽ ra quyết định bãi nhiệm đối với người này. Còn đối với trường hợp thanh lý hợp đồng lao động đối với phó tổng giám đốc sẽ do người có thẩm quyền trong công ty quyết định.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.