Tư vấn pháp luật về việc sửa đổi nội quy lao động

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về sửa đổi nội quy lao động.

Hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước. Năm nào chúng tôi cũng sửa đổi bổ sung nội quy lao động cho phù hợp.Năm 2016, chúng tôi muốn bổ sung thêm nội dung: Các hành vi vi phạm trong nội quy lao động của công ty trong đó có thêm là: Vi phạm những quy định về thực hiện cuộc vận động dân số kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻsinh sản theo quy định hiện hành của nhà nước (Tham chiếu Pháp lệnh dân số, nghị định 20/2010/NĐ-CP) Như vậy, có đúng không, liệu người lao động có phản ứng gì không? (Bùi Tuấn - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại Điều 119 về nội quy lao động như sau:

" 1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;b) Trật tự tại nơi làm việc;c) An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;d) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;đ) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.3. Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc."

Pháp luật chỉ quy định những nội dung chủ yếu của nội quy lao động, ngoài ra có thể bổ sung thêm quy định nhưng không được trái với pháp luật và quy định khác của pháp luật có liên quan. Mà công ty bạn bổ sung thêm nội quy nhưng có tham chiếu pháp lệnh dân số, Nghị định số 20/ 2010/ NĐ - CP, cho nên quy định đó không trái với quy định của pháp luật, lưu ý công ty bạn cần tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.