Tư vấn gộp nhiều sổ BHXH khi nghỉ việc

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục gộp nhiều sổ BHXH khi người lao động nghỉ việc.

Hỏi: Trước đây em làm cho công ty A từ tháng 5/2013 đến tháng 2/2014. Sau đó em nghỉ và không lấy sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH). Tiếp theo em làm cho công ty B từ tháng 9/2014 đến tháng 5/2015, em nghỉ và cũng không lấy sổ BHXH. Hiện tại em đang làm cho công ty C từ tháng 7/2015 đến tháng 3/2016, em muốn nghỉ và lấy sổ BHXH. Vậy cho em hỏi em có 3 sổ BHXH hay các công ty tự chuyển sổ cho em thành 1 sổ. Vậy nếu em có 3 sổ thì em nghỉ lâu rồi có lấy được 2 sổ cũ nữa không ạ và nếu lấy được thì làm sao để e gộp 2 sổ cũ với sổ ở công ty hiện tại thành 1 sổ? Vì sắp tới em không đi làm một thời gian nên em muốn lãnh tiền BHXH và bảo hiểm thất nghiệp. (Thanh Hạnh - Phú Thọ)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất,theoKhoản 2, 3 Điều 47 BộLuật Lao động2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
...2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày;3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.


Như vậy,khi chấm dứt hợp đồng lao động, công ty có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho bạn. Dù bạn đã nghỉ việc lâu nhưng vẫn có thể quay lại hai công ty cũ bạn từng làm việc để lấy lại sổ bảo hiểm. Trường hợp khi quay lại lấy sổ bào hiểm xã hội mà công ty cũ không còn giữ hoặc vì một lý do nào đó bạn không lấy lại được sổ thì căn cứ theo khoản 1 Điều 29 Quyết định 959/QĐ-BHXH bạn có thể xin cấp lại sổ BHXH:"Điều 29:Cấp lại sổ BHXH, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT:1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH1.1. Thành phần hồ sơ:a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);b) Sổ BHXH đã cấp;1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ".

Thứ hai, khi đã có được hai sổ BHXH cũ, bạn phải tiến hành gộp sổ ( gồm 2 sổ BHXH cũ và sổ BHXH hiện tại của bạn)vì theo quy định tại khoản 5 điểm 5.1 Điều 46 Quyết định 959/QĐ-BHXH:"5.Xử lý một số tình huống trong công tác cấp sổ BHXH:5.1.Một người có từ 2 sổBHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXHkhôngtrùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổBHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổmới. Sốsổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất".

Thủ tục xin gộp sổ BHXH được thực hiện theo khoản 1 Điều 29Quyết định 959/QĐ-BHXH mà chúng tôi đã nêu ở trên.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.