-->

Tư vấn đối với trường hợp bồi thường đất chưa thỏa đáng

Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi.

Hỏi: Năm 1994: gia đình tôi có nhận đc mảnh đất của chính quyền với diện tích là 494m vuông để canh tác trồng cây hoa màu. Đến 2009 UBND xã, huyện có phương bồi thường, hỗ trợ đất đai, cây cối hoa màu để thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở.Với diện tích đất đó họ bồi thường với tổng số tiền 112.706.000đ, nhưng gia đình không ý với số tiền đó vì chưa thoả đáng.

Năm 2010: gia đình có nhận được tờ giấy cam kết có ghi với nội dung "gia đình đã chấp nhận lấy tiền và giao đất cho nhà đầu tư". Điều trên là sai sự thật, bởi gia đình không đồng ý lấy tiền và chưa ký kết bất kỳ giấy tờ với nội dung đó, trong khi họ đã mạo danh chữ ký và tự cho là tôi đã đồng ý, gia đình vô cùng búc xúc có kiến nghị lên chính quyền nhưng họ không giải quyết.

Năm 2016: họ đã thi công trên thửa rộng với diện tích 494m vuông của gia đình trong khi gia đình đang trồng cây hoa màu, vì không đòng ý lên gia đình đã ra bảo vệ đất và bị các cơ quan chính quyền xã cưỡng chế và bắt giải đi, để ghi lại bằng chứng thì con tôi có quay lại các clip và bị họ ngăn cản không cho quay, họ đuổi và đập điện thoại để huỷ tang chứng...Qua đó tôi vô cùng búc xúc muốn hỏi ý kiến của luật sư để có cách giải quyết thoả đáng nhất? (Nhất Duy - Nha Trang)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Trần Thu Trang - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Thứ nhất, gia đình có nhận được giấy cam kết và có chữ ký xác nhận nhưng trên thực tế gia đình bạn không đồng ý, và có người đã giả mạo chữ ký của bạn, trong trường hợp này có thể phạm tội giả mạo trong công tác được quy định tại Điều 284 , có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào hậu quả.

Thứ hai, theo Điều 74Luật Đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

"1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.
2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật".

Theo như khoản 2 Điều 74 thì nguyên tắc bồi thường đó là bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy bạn nhân dân tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Do bạn không cung cấp thông tin đầy đủ nên chúng tôi không thể biết được số tiền bồi thường trên là hợp lý hay không. Trong trường hợp không đúng với quy định của pháp luật, gia đình bạn quyềnkhiếu nại quyết định của cơ quan có thẩm quyền căn cứ theo Điều 204 Luật đất đai năm 2013:

"1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.
2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính".

Về việc khiếu nại quyết định bồi thường thu hồi đất được thực hiện như sau:

- Gửi đơn khiếu nại về quyết định bồi thường thu hồi đất lên chủ tịch UBND cấphuyện. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, chủ tịch UBND cấphuyện xem xét và thụ lý giải quyết và thông báo quyết định cho bạn.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu: 30 ngày kể từ ngày thụ lý, trong trường hợp vụ việc có tính chất phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày. Trong trường hợp vùng xa xôi thì thời hạn giải quyết khiếu nại là45 ngày có thể đến 60 ngày.Trong thời hạn 3 ngày làm việc, quyết định về giải quyết khiếu nại sẽ được gửi đến cho bạn kể từ ngày có quyết định.

- Trong trường hợp bạn không đồng ý này thì có thể nộp đơn khiếu nại lần hai lên chủ tịch UBND cấp tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định hoặc từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần 1. Thời hạn này có thể kéo dài đến 45 ngày trong trường hợp vùng xâu, vùng xa.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.