-->

Đền bù công san lấp cải tạo khi nhà nước thu hồi đất?

Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê.

Hỏi: Gia đình tôi có đấu thầu một mảnh đất ruộng 400m2 để cấy lúa từ năm 1995 với thời hạn 15 năm. Gia đình tôi đã tập trung cải tạo đổ rất nhiều đất (sâu khoảng 50 cm) xuống để trở thành mảnh ruộng màu mỡ.Sau thời hạn 15 năm gia đình tôi tiếp tục được địa phương cho đấu thầu để sử dụng làm đất nông nghiệp không thời hạn. Nay địa phương có nhu cầu lấy mảnh ruộng đó làm đất giãn dân. Vậy cho tôi hỏi nếu địa phương thu hồi mảnh ruộng đó gia đình tôi có được đền bù công san lấp cải tạo không ạ? (Nguyễn Hà - Hà Nội).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Đại Hải - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Về vấn đề thu hồi đất:

Thứ nhất về thẩm quyền thu hồi đất thì theo quy định tại điều 66 Luật Đất đai 2013, thì thẩm quyền thu hồi đất thuộc về ủy ban nhân dân cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện. Còn ủy ban nhân dân cấp xã không có thẩm quyền thu hồi đất. Nếu gia đình bạn bị UBND cấp xã ra quyết định thu hồi đất như vậy là sai thẩm quyền. Bạn có thể khiếu nại đến UBND cấp xã, nơi đã ra quyết định thu hồi đất của gia đình bạn.

Về quyền lợi gia đình bạn được hưởng khi bị thu hồi phần đất đó:

Phần đất mà gia đình bạn đang sử dụng là phần đất công ích của xã chưa được sử và được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất. Theo Điều 132 Luật đất đai 2013 quy định về đất công ích của xã được sử dụng vào mục đích nông nghiệp:"3. Đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm”.

Như vậy, sau 5 năm thì gia đình bạn sẽ phải trả lại đất. Tuy nhiên, theo khoản 5 Điều 67 Luật đất đai 2003 thì nếu hợp đồng thuê đất trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 1999 thì thời hạn sẽ được xác định theo hợp đồng thuê đất. Bạn có nêu là gia đình bạn đấu thầu năm 1995, như vậy thời hạn thuê đất được xác định theo hợp đồng.

Từ phân tích trên, đất của gia đình bạn sẽ bị thu hồi trong hai trường hợp:

Thứ nhất, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật đất đai 2013:"đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn”.

Trong trường hợp này, gia đình bạn sẽ không được bồi thường về đất theo như trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 82 Luật đất đai 2013 cũng như không được bồi thường tài sản gắn liền với đất theo Điều 92 của Luật đất đai 2013.

Thứ hai, căn cứ theo quy định tại Điều 62 và Điều 63 Luật đất đai 2013 thì phần đất đấy sẽ bị thu hồi sử dụng vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đã được phê duyệt theo kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trong trường hợp này, gia đình bạn sẽ được bồi thường các chi phí đầu tư vào đất còn lại theo Điều 76 Luật đất đai 2013, chi phí được bồi thường được theo như Điều 3 của Nghị định 47/2014/NĐ–CP quy định hướng dẫn bồi thường, hổ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.Bên cạnh đấy, gia đình bạn sẽ được bồi thường về tài sản gắn liền trên đất theo như Điều 90 Luật đất đai 2013.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.