Trình tự yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại được quy định như thế nào?

Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.

Hỏi: Tôi là công nhân may của công ty giày Phú Hưng. Chiếc máy do tôi vận hành tại công ty đột nhiên bị hỏng. Công ty không cho tôi cơ hội chứng minh mà mặc nhiên cho rằng tôi có lỗi, làm hư hỏng thiết bị. Ngay ngày hôm sau, công ty ra quyết định yêu cầu tôi bồi thường toàn bộ giá trị chiếc máy. Đề nghị Luật sư tư vấn, Công ty làm như vậy có đúng hay không? (Nguyễn Mạnh – Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198.
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198.

Luật gia Lưu Thị Ngọc Anh - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 131 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nguyên tắc và trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại như sau: “1. Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động. 2. Trình tự, thủ tục, thời hiệu xử lý việc bồi thường thiệt hại được áp dụng theo quy định tại Điều 123 và Điều 124 của Bộ luật này.”

Điều 123 quy định về nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động như sau: “1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau: a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động; b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật; d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.”

Theo quy định trên, trình tự yêu cầu bồi thường thiệt hại được quy định tương tự trình tự xử lý kỷ luật. Việc xử lý bồi thường thiệt hại phải thành lập phiên họp xử lý bồi thường thiệt hại. Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động. Phiên họp phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6218, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.