Thời hiệu yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại là bao lâu?

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động....

Hỏi: Tôi là công nhân may của công ty giày Phú Thoa. Năm ngoái tôi có vô ý làm hỏng một chiếu máy may với giá trị 10 triệu đồng. Quản lý nói với tôi rằng tôi sẽ phải bồi thường thiệt hại cho công ty. Tuy nhiên, tới thời điển hiện tại, tôi vẫn không thấy công ty có quyết định gì về việc bồi thường. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có phải bồi thường cho công ty nữa hay không? (Nguyễn Hạ – Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198.
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198.

Luật gia Lưu Thị Ngọc Anh - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 131 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nguyên tắc và trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại như sau: “1. Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động. 2. Trình tự, thủ tục, thời hiệu xử lý việc bồi thường thiệt hại được áp dụng theo quy định tại Điều 123 và Điều 124 của Bộ luật này.”

Điều 124 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động như sau: “1. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng…”

Theo quy định trên, thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra thiệt hại; trường hợp thiệt hại liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt hại lao động tối đa là 12 tháng. Trường hợp của anh/chị, nếu thời điểm xảy ra hành vi vi phạm đã được 12 tháng thì công ty không có quyền yêu cầu anh/chị bồi thường thiệt hại nữa. Trường hợp chưa đủ 12 tháng, công ty vẫn có quyền yêu cầu anh/chị bồi thường thiệt hại.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6218, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.