-->

Trách nhiệm và thời gian giải quyết chế độ thai sản

Người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản cho lao động nữ trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan.

Hỏi: Tháng 9.2011, tôi nghỉ thai sản theo quy định. Sau khi trở lại làm việc, tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho công ty. Tuy nhiên đến tháng 7.2013, công ty vẫn chưa giải quyết chế độ thai sản cho tôi với giải thích công ty đang chờ bảo hiểm xã hội tỉnh chi trả rồi mới giải quyết cho tôi. Vậy pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản và tôi phải làm gì để được hưởng chế độ thai sản theo quy định? (Nguyễn Thị Hoài Thu- Bình Dương)

c
>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư Nguyễn Thị Yến - Trưởng nhóm tư vấn pháp luật trực tuyến của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điểm a khoản 1 Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định: Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH như sau: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại mục 1 và mục 2 chương III của Luật BHXH và thực hiện quyết toán hằng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội.

Điều 117 Luật BHXH quy định về giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản: 1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật BHXH, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động; 2. Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 112, 113 và 116 của Luật BHXH; 3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Căn cứ quy định trên, công ty có trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản cho bà trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan. Sau đó công ty có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội để được quyết toán. Nếu bà vẫn chưa nhận chế độ thai sản thì bà có thể yêu cầu công ty để được giải quyết chế độ theo quy định.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.