-->

Ai chịu trách nhiệm thanh toán chế độ thai sản cho NLĐ

Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con...

Hỏi: Trước đây 2013 tôi sinh bé được khoảng 3 tháng thì nhận được tiền thai sản, nhưng cũng có đồng nghiệp của tôi khi đi làm mới nhận đủ tiền BHTS. Cho tôi hỏi trả tiền BHTS là do BHXH trả hay do công ty mà có sự khác nhau như vậy, có quy định LĐ sinh được mấy tháng thì được nhận không? (Vũ Hoàn - Hải Dương)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198   Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại Điều 157 Bộ Luật lao động quy định:“Điều 157. Nghỉ thai sản:1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội…”.

Theo đó, khi nghỉ chế độ thai sản thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có trách nhiệm thanh toán chế độ thai sản cho người lao động theo đúng quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Việc giải quyết chế độ thai sản cho người lao động sẽ được cơ quan bảo hiểm thực hiện thông qua đơn vị sử dụng lao động đối với người lao động đang làm việc và người sử dụng lao động sẽ phải thanh toán trước chế độ thai sản cho người lao động khi người lao động đáp ứng đủ điều kiện hưởng sau đó sẽ được cơ quan bảo hiểm quyết toán lại theo quý. Đối với trường hợp người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động trước khi sinh con thì được chi trả trực tiếp cho người lao động.

Về thời gian để được thanh toán chế độ thai sản phụ thuộc vào thời gian nhận đủ hồ sơ hợp lệ xin hưởng chế độ thải sản của người lao động được quy định tại Điều 117 Luật bảo hiểm xã hội:“Điều 117.Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản:1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.2. Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 112, 113 và 116 của Luật này.3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.