-->

Thời gian giải quyết việc hưởng chế độ bảo hiểm thai sản

Điều 117 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định về giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Hỏi: Vợ em làm công ty hơn 02 năm và mới sinh con nay đã được 05 tháng tuổi. Vợ em đã làm hồ sơ vào Công ty để được lĩnh tiền thai sản từ đầu tháng 07 tính đến nay đã 04 tháng rồi mà tới bây giờ vẫn chưa thấy được hưởng tiền trợ cấp. Theo luật pháp hiện nay thì bao lâu mới được hưởng trợ cấp thai sản vậy? (Hải Tuấn - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (26/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ điều 117 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định về giải quyết hưởng chế độ thai sản như sau: "1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động. 2. Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 112, 113 và 116 của Luật này. 3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do".

Như vậy, trong thời hạn 03 ngày kể từ ngay nhận đủ hồ sơ hợp lệ có liên quan từ người lao động thì người sử dụng lao động phải tiến hành hoàn tất thủ tục hồ sơ gửi lên cơ quan bảo hiểm và cơ quan bảo hiểm sẽ phải tiến hành quyết toán trong thời hạn 15 kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ người sử dụng lao động. Tuy nhiên, như bạn trình bày thì vợ bạn đã làm thủ tục hưởng chế độ thai sản đã được 4 tháng rồi mà chưa thấy cơ quan bảo hiểm chi trả, bạn cần phải xem xét xem vấn đề nằm ở đâu tại công ty của vợ bạn chưa làm hồ sơ lên để hưởng hay do cơ quan bảo hiểm chậm tiến hành chi trả để mình thực hiện việc khiếu nại cho đúng nơi.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.