-->

Thuế GTGT khi tách chi nhánh thành Công ty cổ phần

Tính thuế giá trị gia tăng tại thời điểm tách chi nhánh thành công ty cổ phần mà chi nhánh vẫn chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên mua trả chậm, trả góp chưa đến hạn thanh toán.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Căn cứ tiết с, khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với trường hợp mua trả chậm, trả góp và căn cứ Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định về tách doanh nghiệp, trường hợp đến thời điểm tách chi nhánh hạch toán phụ thuộc thành công ty cổ phần mà chi nhánh vẫn chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên mua trả chậm, trả góp chưa đến hạn thanh toán thì:

- Đối với chi nhánh: căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn GTGT và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. Đến thời điểm quyết toán thuế để đóng mã số thuế của chi nhánh mà chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì chi nhánh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

- Đối với Công ty cổ phần: Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng hoặc đến ngày 31/12 hàng năm đối với trường hợp thời điểm thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31/12 Công ty cổ phần vẫn chưa có chứng từ thanh toán ngân hàng thì Công ty kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Công ty cổ phần điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu số [37] (Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước) trên tờ khai thuế GTGT của tháng đến thời hạn thanh toán hoặc của tờ khai thuế tháng 12 hàng năm.
Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:

1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218
4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].