-->

Thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ để quý vị tham khảo.

Thủ tục khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừTrình tự thực hiện:
 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh;
 2. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế;
 3. Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1. Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT;
 2. Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ bán ra trong tháng, mẫu số 01-1/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai);
 3. Bảng kê hoá đơn hàng hoá dịch vụ mua vào trong tháng, mẫu số 01-2/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai);
 4. Bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01-3/GTGT (áp dụng trong trường hợp tại kỳ kê khai thuế NNT có khai bổ sung, điều chỉnh cho hồ sơ khai thuế của các kỳ khai thuế trước);
 5. Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ, mẫu số 01-4A/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai);
 6. Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm, mẫu số 01-4B/GTGT (nếu không có phát sinh thì không phải khai);
 7. Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT ( (nếu không có phát sinh thì không phải khai).
Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho người nộp thuế

Đối tượng thực hiện: Tổ chức

Cơ quan thực hiện: Chi cục thuế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

Lệ phí: Không.

Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:
 1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 2. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: 0936.123.777
 3. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].