-->

Thủ tục kiện đòi lại quyền nuôi con nuôi?

Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của con nuôi có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi

Hỏi: Ông bà nội nhận cháu trai làm con nuôi năm 2007, nay mẹ cháu có thể áp dụng luật con nuôi năm 2010 để khởi kiện giành lại quyền nuôi con không? (Hoàng Oanh - Thái Nguyên)

 Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Trần Bảo Ngọc - Tổ tư vấn pháp luật Hôn nhân và Gia đình của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 1 Luật nuôi con nuôi 2010 (Luật NCN) quyđịnh phạm viđiều chỉnh như sau: "Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ của cha mẹ nuôi, con nuôi và cha mẹ đẻ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc nuôi con nuôi."

Điều 25Luật NCN.Căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi: Việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây: "1. Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;2. Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;3. Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;4. Vi phạm quy định tại Điều 13 của Luật này".

Điều 26Luật NCN. "Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi: 1. Cha mẹ nuôi.2. Con nuôi đã thành niên.3. Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của con nuôi.4. Cơ quan, tổ chức sau đây có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi khi có một trong các căn cứ quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 25 của Luật này: a) Cơ quan lao động, thương binh và xã hội;b) Hội liên hiệp phụ nữ".

Nhưvậy bạn muốn giành lại quyền nuôi con thì bạn có thể căn cứ vào các quyđịnh của luật nuôi con nuôi 2010.Điều 25, 26 Luật nuôi con nuôi 2010 quyđịnh:Theođó, mẹ đẻ sẽ cóquyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quyđịnh tại Điều 26 trên khi có một trong các căn cứ quyđịnh tại Điều 25.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật Hôn nhân và Gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.