-->

Thủ tục đăng ký sáng chế

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký sáng chế để quý vị tham khảo

Trình tự thực hiện:
 1. Tiếp nhận đơn
 2. Thẩm định hình thức đơn
 3. Ra thông báo chấp nhận/ từ chối chấp nhận đơn
 4. Công bố đơn.Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
 5. Thẩm định nội dung đơn
 6. Ra quyết định cấp/ từ chối cấp Văn bằng bảo hộ.Căn cứ vào kết quả thẩm định nội dung:Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1. Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
 2. Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);
 3. Yêu cầu bảo hộ (02 bản);
 4. Các tài liệu có liên quan (nếu có);
 5. Chứng từ nộp phí, lệ phí.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cục Sở hữu trí tuệ.
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc Giao dịch điện tử (sau khi có quy định về chữ ký điện tử)
Thời hạn giải quyết:
 1. Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;
 2. Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên hoặc tháng thứ 2 từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung;
 3. Thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố
Đối tượng thực hiện:Tất cả.
Lệ phí:
 1. Lệ phí nộp đơn:180.000 đồng
 2. Lệ phí công bố đơn:120.000 đồng
 3. Phí thẩm định nội dung:420.000 đồng
 4. Phí tra cứu:120.000 đồng
 5. Lệ phí cấp bằng:120.000 đồng
 6. Lệ phí đăng bạ:120.000 đồng
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Bằng Quyết định hành chính.
Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:
 1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
 3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
 4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
 5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].