-->

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký nhãn hiệu để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 1. Tiếp nhận đơn:Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
 2. Thẩm định hình thức đơn:Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.
 3. Ra thông báo chấp nhận / từ chối chấp nhận đơn
 4. Công bố đơn:Đơn được coi là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
 5. Thẩm định nội dung đơn:Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.
 6. Ra quyết định cấp / từ chối cấp Văn bằng bảo hộ:Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ; Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.


Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1. Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
 2. Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu kích thước 80 x 80 mm);
 3. Các tài liệu liên quan (nếu cần);
 4. Chứng từ nộp phí, lệ phí.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Sở hữu trí tuệ.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cục Sở hữu trí tuệ.

Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện hoặc tr tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Giao dịch điện tử (sau khi có quy định về chữ ký điện tử)

Thời hạn giải quyết:
 1. Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;
 2. Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
 3. Thẩm định nội dung đơn: 06 tháng kể từ ngày công bố.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

Lệ phí:
 1. Lệ phí nộp đơn:180.000 đồng;
 2. Lệ phí công bố đơn:120.000 đồng;
 3. Phí thẩm định nội dung:300.000 đồng;
 4. Phí tra cứu:60.000 đồng;
 5. Lệ phí cấp văn bằng:120.000 đồng;
 6. Lệ phí đăng bạ:120.000 đồng;
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Quyết định hành chính.
Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:
 1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
 3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
 4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
 5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].