-->

Thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên mua bảo hiểm thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết chậm nhất không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Trường hợp thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm do người thứ ba gây ra, bên mua bảo hiểm báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm và làm các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại của doanh nghiệp bảo hiểm, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm đòi người thứ ba. Trường hợp thiệt hại do người có hành động cố ý gây ra, bên mua bảo hiểm phải ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra biết;
 2. Nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường cho doanh nghiệp bảo hiểm;
 3. Doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận hoặc từ chối bồi thường.


Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:(01 bộ)
 1. Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.
 2. Hợp đồng bảo hiểm.
 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
 4. Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.
 5. Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc các bằng chứng chứng minh tổn thất.
 6. Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.


Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường theo quy định.
Đối tượng thực hiện:Tất cả
Cơ quan thực hiện:Doanh nghiệp bảo hiểm (Doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ).

Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:
 1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
 3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
 4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
 5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].