Thời gian thỉnh giảng có được tính hưởng phụ cấp thâm niên

hợp đồng thỉnh giảng là hợp đồng vụ, việc hoặc hợp đồng lao động, do đó các bên có hoàn toàn quyền thỏa thuận với nhau về phụ cấp thâm niên hoặc thời gian tính phụ cấp thâm niên

Hỏi:Tôi bắt đầu làm ở cơ quan nhà nước ngạch chuyên viên từ tháng 8/2003, đến tháng 06/2009 tôi tham gia thỉnh gảng cho trường Đại học liên tục (có hợp đồng thỉnh giảng). Tôi đã tham gia thỉnh giảng liên tục cho đến 07/2010, tôi có Quyết định chuyển công tác về trường Đại học đó. Tuy nhiên, cho đến 02/2011, tôi mới có Quyết định chuyển sang ngạch viên chức là giảng viên và giảng giảng ở trường Đại học đó cho đến nay.Xin hỏi trường hợp của tôi như nêu trên thời gian để nhận thâm niên nhà giáo là bao nhiêu năm, mấy phần trăm, bắt đầu tính thâm niên nhà giáo là khi nào? (Vũ Thanh - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Về thời gian thỉnh giảng của bạn:

Theo quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục (bạn hành kèm thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011), tại khoản 1, Điều 7 quy định về hợp đồng thỉnh giảng như sau:

“Điều 7. Hợp đồng thỉnh giảng

1. Đối với nhà giáo thỉnh giảng là cán bộ, công chức, viên chức
a) Hợp đồng thỉnh giảng là hợp đồng vụ, việc. Việc giao kết, thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng thực hiện theo các quy định tại Mục 7 Chương XVII Bộ luật Dân sự. Không thực hiện hợp đồng lao động đối với hoạt động thỉnh giảng của cán bộ, công chức, viên chức.
b) Trong hợp đồng thỉnh giảng phải có điều khoản nhà giáo thỉnh giảng cam kết bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ở nơi mình công tác.
2. Đối với nhà giáo thỉnh giảng không phải là cán bộ, công chức, viên chức
a) Đối với các hoạt động nêu tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 2 Quy định này, hợp đồng thỉnh giảng là hợp đồng lao động đã được quy định tại Bộ luật Lao động. Việc giao kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng, việc khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo các quy định của pháp luật về lao động.
b) Đối với hoạt động thỉnh giảng nêu tại điểm đ khoản 1 Điều 2 Quy định này, hợp đồng thỉnh giảng là hợp đồng vụ, việc. Việc giao kết, thực hiện, sửa đổi, chấm dứt hợp đồng thỉnh giảng thực hiện theo các quy định tại Mục 7 Chương XVII Bộ luật Dân sự”.

Theo quy định tại Điều này thì hợp đồng thỉnh giảng là hợp đồng vụ, việc hoặc hợp đồng lao động, do đó các bên có hoàn toàn quyền thỏa thuận với nhau về mọi vấn đề. Và vấn đề phụ cấp thâm niên hoặc thời gian tính phụ cấp thâm niên sẽ thực hiện theo như thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu có thỏa thuận về vấn đề này, thời gian tính phụ cấp thâm niên nhà giáo của bạn sẽ được tính từ thời điểm ghi trong hợp đồng thỉnh giảng.

Trong trường hợp, hợp đồng thỉnh giảng không quy định vấn đề này, thì theo quy định Điều 12, Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo như sau:

“1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên
Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.
2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên
a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;
b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.
3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên
a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;
b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;
c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;
d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử”.

Như vậy, theo quy định tại Điều này thì thời gian bạn được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề giáo sẽ được tính từ khi bạn giảng dạy, giáo dục trong trường đại học đủ 5 năm (60 tháng).

Thời gian công tác trước đó của bạn nếu được hưởng phụ cấp thâm niên thì sẽ được cộng gộp vào thời gian giảng dạy để được hưởng phụ cấp.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.