Làm thế nào đẻ được hưởng phụ cấp thâm niên?

Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định về điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Hỏi: Tháng 8/2008 tôi ra trường và xin vào làm hợp đồng tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị. Sau đó 2 năm, tôi được ký hợp đồng trợ giảng, trực tiếp giảng day tại Trung tâm và được đóng BHXH. Hai năm sau, tôi thi đỗ viên chức và được hưởng lương bậc 2 luôn. Vậy đến thời điểm này (3 năm kể từ khi được nâng lương bậc 2) tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên không. Nếu không thì khi nào tôi sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên? (Vân Long - Hà Giang)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định về điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên: Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên. 2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên: a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục; b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên. 3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên: a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử”.

Vì bạn không cung cấp đủ thông tin, bạn có thuộc trong các trường hợp tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP không. Nên có hai trường hợp có thể xảy ra:

- Nếu bạn không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp từ tháng 06/2015.

- Nếu bạn thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP thì thời gian để tính hưởng phụ cấp thâm niên của bạn được xác định là khi bạn không còn thuộc một trong trường hợp đó nữa.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.