Thời gian làm việc ban đêm của lao động nữ?

Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ...

Hỏi: Công ty chúng tôi hiện nay đang làm là công ty của Nhật sản xuất cáp điện tử BN công nhân khoảng hơn nghìn người chủ yếu là nữ. gần đây công ty cho công nhân làm ca đêm một tháng liên tục và không được đổi sang ca ngày. Thời gian làm việc ca đêm lại có thay đổi bắt đầu từ 9h tối đến 6 giờ sáng (nghỉ một tiếng đi ăn) chứ không phải từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng gồm cả thời gian ăn đêm nghỉ 45 phút. Cho tôi hỏi như vậy công ty có vi phạm luật lao động không và vi phạm như thế nào?>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, việc sắp xếp thời gian làm việc cho công nhân của Công ty anh (chị) như vậy là trái pháp luật. Căn cứ Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về thời giờ làm việc bình thường: “1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần. 2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ. 3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành”.

Và Điều 105 Bộ luật Lao Động năm 2012 quy định về giờ làm việc ban đêm: “Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau”.

Mặt khác, Điều 108 Bộ luật Lao Động năm 2012 quy định về thời gian nghỉ trong giờ làm việc: “1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc. 2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc. 3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động”.

Do đó, việc Công ty anh (chị) sắp xếp thời gian làm việc cho Công nhân của mình như vậy là vi phạm pháp luật cụ thể là vi phạm quy định của Bộ luật Lao động năm 2012.

Thứ hai, vì Công ty của anh (chị) đa phần công nhân đều là nữ do đó nghĩa vụ của người sử dụng lao động phải tuân theo quy định tại Điều 154 Bộ luật Lao động năm 2012: “1. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác. 2. Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ. 3. Bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc. 4. Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ”.

Do đó, việc thay đổi ca làm việc của công ty anh (chị) ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của công nhân nữ thì công ty anh (chị) phải có nghĩa vụ “Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ”. Hơn nữa việc thay đổi thời gian làm việc phải đúng với nội dung của Hợp đồng lao động. Nếu Công ty anh (chị) thay đổi thời gian làm việc mà trái với những thỏa thuận mà anh (chị) đã giao kết với Công ty trong hợp đồng lao động thì việc làm của Công ty anh (chị) là vi phạm Hợp đồng lao động.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.