Tính lương làm thêm giờ và lương làm vào đêm?

Người lao động được trả lương làm thêm giờ tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

Hỏi: Tôi đang làm việc tại doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài. Trên hợp đồng lao động có ký kết là 8h/1ngày, 48h/tuần ( Nghỉ chủ nhật ). Do đặc thù công ty ít việc nên có cho nghỉ thêm các ngày thứ 7. Vậy nếu ngày thứ 7 mà 1 mình cá nhân tôi phải đi làm tăng ca ngoài giờ hành chính từ 17h đến 23h ngày thứ 7 sẽ được tính như thế nào? (Đặng Thái Hòa - Thái Nguyên)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Hợp đồng ghi nhận 48h/ tuần, 8h/ngày, tức là 1 tuần nhân viên công ty phải làm 6 ngày. Hợp đồng cũng ghi nhận ngày nghỉ cố định vào chủ nhật. Như vậy, ngày thứ 7 là ngày làm việc bình thường và người lao động vẫn được hưởng nguyên lương nếu không có thỏa thuận khác. Việc anh (chị) làm tăng ca sẽ được tính thêm.
Điều 97 Bộ luật Lao động quy định năm 2012 quy định tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm: “1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. 2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. 3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày”.
Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định giờ làm việc ban đêm: “Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau”.
Vậy, thời gian từ 17h đến 22h anh (chị) được hưởng 150% lương vào những ngày thường. Còn thời gian từ 22h đến 23h thì ngoài tiền lương 150% còn áp dụng cả khoản 2 khoản 3 điều 97 ở trên.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.