-->

Suy giảm 62% khả năng lao động, được nghỉ hưu không?

Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Hỏi: Tôi năm nay 43 tuổi. Có 24 năm đóng bảo hiểm trong đó có 15 năm 04 tháng làm việc ở nơi có độc hại nặng nhọc nguy hiểm. Giờ công ty cho tôi nghỉ hưu, tôi đã đi giám định sức khỏe mất 62% sức khỏe. Vậy giờ tôi nghỉ hưu tôi có được trợ cấp mỗi năm 1/2 tháng lương không? Và tôi còn được hưởng những chế độ gì? (Hạ Minh Hương - Hà Nam)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (26/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Minh Anh - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động: "1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành".

Theo như thông tin chị cung cấp thì trường hợp này của chị chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí (nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động). Bởi, tuổi của chị là 43, suy giảm khả năng lao động 62%; có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không thuộc bất cứ điểm nào theo quy định nêu trên.

Vậy, nếu đơn vị chấm dứt hợp đồng lao động với chị thì vẫn phải chi trả trợ cấp thôi việc (1/2 tháng lương) theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, trường hợp chị đóng bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ làm thủ tục để hưởng chế độ này.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.