-->

Có được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không?

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Hỏi: Tôi năm nay 53 tuổi, là nữ, đã tham gia bảo hiểm xã hội được 35 năm 11 tháng. Nay tôi muốn xin nghỉ hưu sớm có được không? Nếu nghỉ hưu sớm tôi có bị mất % giảm trừ tỷ lệ lương hưu hay không? (Vũ Thị Lệ - Phú Thọ)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Chúng tôi hiểu là anh (chị) đang muốn tư vấn cho trường hợp của anh (chị), nên chúng tôi xác định trường hợp này là chế độ xin nghỉ hưu sớm đối tượng là nữ.

Do năm nay (năm 2015) nên chúng tôi vẫn áp dụng Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

Trước hết anh (chị) muốn được nghỉ hưu trước tuổi mà được hưởng lương hưu ngay sau nghỉ làm thì anh (chị) phải thuộc điều kiện quy định tại Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 về suy giảm khả năng lao động: “Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên; 2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế banhành”.

Nếu anh (chị) không bị suy giảm khả năng lao động theo quy định tại Điều 51 trên thì anh (chị) không được nghỉ hưu trước tuổi.

Anh (chị) có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 57 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006: “Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội”. Do đó, anh (chị) có thể xin TLHĐ lao động nhưng phải chờ đến khi đủ tuổi theo quy định tại Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thì anh (chị) mới được hưởng lương hưu, và khi đã chờ đến khi đủ các điều kiện tại Điều này, anh (chị) sẽ được hưởng lương hưu mà không phải mất % giảm trừ tỷ lệ lương hưu.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.