-->

Thời hiệu là thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự, được miễn trừ nghĩa vụ dân sự hoặc mất quyền khởi kiện vụ án dân sự, quyền yêu cầu giải quyết việc dân sự.

Đây là giai đoạn khởi đầu của thủ tục hành chính. Hoạt động khởi xướng được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có căn cứ phát sinh thủ tục hành chính, như cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thụ lí đơn khiếu nại,...

Luật sư tư vấn hôn nhân và gia đình...

Sao chép tác phẩm tự biên soạn với mục đích nghiên cứu không phải là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ việc làm phải có trụ sở, có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm; đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Nghị định số 52/2014/NĐ-CP.

Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:1. Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thời gian giải quyết ly hôn và án phí ly hôn...

Luật sư tư vấn về nguyên tắc giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng. Tòa án áp dụng tập quán để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định.

Luật sư tư vấn về chứng cứ trong giải quyết vụ việc dân sự...

Trong trường hợp người lập di chúc có để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho một người đã được chỉ định trong di chúc quản lý

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thẩm quyền giải quyết vụ, việc ly hôn của Tòa án.

Luật sư tư vấn thời gian ly hôn...

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý để quý vị tham khảo.

Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về hôn nhân.