-->

Quy định về chứng cứ trong giải quyết vụ việc dân sự?

Luật sư tư vấn về chứng cứ trong giải quyết vụ việc dân sự...

Hỏi: Email, tin nhắn điện thoại, các nội dung post trên blog, mạng xã hội (Facebook, Twitter…) có thể sử dụng làm chứng cứ giải quyết vụ việc dân sự hay không? Hiện nay tố tụng dân sự quy định như thế nào về việc này. (Nguyễn Bình - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Đại Hải - Tổ tư vấn pháp luật tố tụng của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2004, chứng cứ và nguồn chứng cứ được quy định như sau:

"Điều 82.Nguồn chứng cứ:Chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau đây:1. Các tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được; 2. Các vật chứng;3. Lời khai của đương sự;4. Lời khai của người làm chứng;5. Kết luận giám định;6. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ;7. Tập quán;8. Kết quả định giá tài sản;9. Các nguồn khác mà pháp luật có quy định".

"Điều 83.Xác định chứng cứ:1. Các tài liệu đọc được nội dung được coi là chứng cứ nếu là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp, xác nhận.2. Các tài liệu nghe được, nhìn được được coi là chứng cứ nếu được xuất trình kèm theo văn bản xác nhận xuất xứ của tài liệu đó hoặc văn bản về sự việc liên quan tới việc thu âm, thu hình đó.3. Vật chứng là chứng cứ phải là hiện vật gốc liên quan đến vụ việc.4. Lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng được coi là chứng cứ nếu được ghi bằng văn bản, băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc khai bằng lời tại phiên toà.5. Kết luận giám định được coi là chứng cứ nếu việc giám định đó được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.6. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ được coi là chứng cứ nếu việc thẩm định được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định và có chữ ký của các thành viên tham gia thẩm định.7. Tập quán được coi là chứng cứ nếu được cộng đồng nơi có tập quán đó thừa nhận.8. Kết quả định giá tài sản được coi là chứng cứ nếu việc định giá được tiến hành theo thủ tục do pháp luật quy định hoặc văn bản do chuyên gia về giá cả cung cấp theo quy định tại khoản 1 Điều này".

Theo như quy định trên, các hình thứcemail, tin nhắn điện thoại, các nội dung post trên blog, mạng xã hội (Facebook, Twitter…) sẽ được xem là nguồn chứng cứ. Các thông tin trong đó sẽ trởthành chứng cứ nếu đáp ứng các yêu cầu tại Điều 83 Bộ luật tố tụng dân sự như đã nêu trên.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật tố tụng mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.