-->

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về cách xử lý trường hợp người lao động có hai sổ bảo hiểm xã hội.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn cụ thể thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động như sau:

Việc tham gia của người lao động trong cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính người lao động đó và đảm bảo tính công bằng trong hoạt động này.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp người lao động muốn gia hạn hợp đồng.

Quyết định 1111/QĐ-BHXH có quy định về thủ tục gộp sổ BHXH đối với các trường hợp có 2 sổ BHXH khác nhau.