-->

Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định về việc học nghề, học việc tại Điều 61.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn hành vi chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định pháp luật.

Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác...

Người sử dụng lao động có quyền áp dụng hình thức kỷ luật sa thải khi: Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

Hành quay đầu xe ô tô trái quy định trong khu dân cư sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng

Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân không bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Điều 199 Bộ luật Hình sự quy định về tôi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây; Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;...

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh...

Mức thử việc cao nhất mà pháp luật quy định được áp dụng cho người lao động làm công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên là 2 tháng. Bởi vậy, trong mọi trường hợp, Yêu cầu thử việc trên 02 tháng là trái quy định pháp luật