Trường hợp bên chủ nhà chậm trả tiền mua hàng không hề có dấu hiệu của hình sự. Các dữ liệu anh (chị) đưa ra không đủ để cấu thành tội nào trong Bộ luật hình sự ...

Cổ đông chưa thanh toán hay chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký thì vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty.

Trường hợp những người thưà kế và anh (chị) không thỏa thuận được, anh (chị) phải thực hiện thủ tục khởi kiện tại Tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình.

Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, do đó, bạn có quyền đòi lại tiền mua căn hộ.

Hiên vợ chồng em có mua 1 mảnh đất để xây nhà ở,mảnh đất đó hiện tại chưa có sổ đỏ và là mảnh đất do bố mẹ của người bán cho họ.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau khi ly hôn.

Năm 2012 gia đình em có mua một miếng đất của ông C,nhà em đã giao tiền 300 triệu bằng chuyển khoản qua ngân hàng vào tài khoản của ông C và đưa tiền mặt.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn đòi lại tiền mua hàng qua mạng internet.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân.