Chưa thanh toán đủ tiền mua cổ phần, nghĩa vụ thế nào?

Cổ đông chưa thanh toán hay chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký thì vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty.

Hỏi: Tôi có đăng ký mua 10% tổng số cổ phần của một công ty cổ phần mới thành lập. Đến nay là 12 tháng, tôi mới thanh toán số tiền tương ứng 5% cổ phần đăng ký. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có quyền lợi, trách nhiệm tương ứng với số cổ phần đã đăng ký (10%) hay với số cổ phần đã thanh toán (5%)?(Trần Văn Trung - Hải Dương)

v

>>>Luật sư tư vấnpháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Tùng Hoa -Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy địnhnhư sau:

“Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần” (khoản 2 Điều 4).

“Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp

Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều này” (khoản 4 Điều 112).

Như vậy, việc anh (chị) chưa thanh toán hay chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký thì anh (chị) vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty (theo quy định tại khoản 4 Điều 112 Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.