-->

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về thành lập doanh nghiệp xã hội...

Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

Khi thành lập doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của luật doanh nghiệp 2014.

Phí đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới thành lập bao gồm : phí cấp giấy đăng ký doanh nghiệp, phí thông báo điều lệ, phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ của thành viên sáng lập; Dự thảo điều lệ công ty (trừ doanh nghiệp tư nhân); Danh sách thành viên (trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH 1 thành viên)... cần thiết cho hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đầu tư nước ngoài

Pháp luật doanh nghiệp quy định cá nhân thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân

Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền thành lập, tham gia thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần nhưng không có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân khác.

Nghĩa vụ của thành viên: Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 48 của Luật này.

Người đã chấp hành xong hình phạt tù, thì về cơ bản được phục hồi những những quyền cơ bản như một công dân bình thường. Do đó, người này có quyền thành lập doanh nghiệp mới, trừ một số trường hợp bị cấm theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Doanh nghiệp cần phải lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực kinh doanh mong muốn triển khai, đảm bảo bổ trợ cho việc kinh doanh và xin các giấy phép con khi thành lập doanh nghiệp...

Tài sản góp vốn có thể là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam: a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;... và một số nội dung khác.

Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần để quý vị tham khảo.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân được quy định tại Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự, hồ sơ, thủ tục đăng ký doanh nghiệp được quy định tại chương IV của nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp tùy theo loại hình doanh nghiệp mà bạn muốn thành lập.

Để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải du lịch, trước hết đơn vị kinh doanh phải đáp ứng được các yêu cầu như: Đăng ký kinh doanh vận tải; phương tiện phải bảo đảm số lượng, chất lượng; điều kiện về lái xe và phục vụ trên xe; điều kiện về quản lý, tổ chức…