-->

Các khoản lệ phí khi tiến hành hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp mới

Phí đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới thành lập bao gồm : phí cấp giấy đăng ký doanh nghiệp, phí thông báo điều lệ, phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Hỏi: Tôi muốn luậttư vấn giúp tôi lệ phí khi đi thành lập doanh nghiệp mới. Thưa luật sư, tôi mong luật sư tư vấn giúp tôi một số vấn đề liên quan đến các khoản lệ phí khi tiến hành hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp. (Huy Hùng - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Hà Thị Phương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Phí đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới thành lập bao gồm : phí cấp giấy đăng ký doanh nghiệp, phí thông báo điều lệ, phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại phụ lục của thông tư 176/2012/TT-BTC có quy định :

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

I

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

1

Cấp mới, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đồng/lần

200.000

III

Phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp:

1

Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Đồng/bản

20.000

2

Thông tin về Điều lệ công ty

Đồng/bản

50.000

Bên cạnh đấy tại thông tư 106/2013/TT-BTC có sửa đổi một số điều của thông tư 176/2013/TT-BTC liên quan đến phí công bộ nội dung đăng ký doanh nghiệp.

5. Bổ sung điểm 7 phần III Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 176/2013/TT-BTC như sau:

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

7

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Đồng/lần

300.000

Các danh mục trên là các lệ phí khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.