Để phòng ngừa rủi ro, trong một số lĩnh vực đặc thù, doanh nghiệp yêu cầu người lao động giao kết: 'Thỏa thuận không cạnh tranh', trong đó người lao động cam kết không làm việc cho đối thủ cạnh tranh, không tiết lộ thông tin mật của doanh nghiệp...

Chương IV, Bộ luật lao động năm 2012 đã quy định rất cụ thể về việc trả lương trong quan hệ lao động, trong đó quy định cụ thể về việc trả lương, về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trong việc trả lương.

Khi tham gia quan hệ lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động đều là các quyền, nghĩa vụ pháp lý, tức là Nhà nước đảm bảo bằng pháp luật, có thể đưa người lao động trở thành nguyên đơn hoặc bị đơn trước tòa án tư pháp.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chấm dứt quan hệ lao động khi không có hợp đồng lao động.

Độ tuổi lao động: Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.