Phạm nhân nữ có thai nếu không được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thì được bố trí nơi ở hợp lý, được khám thai định kỳ hoặc đột xuất, được chăm sóc y tế trong trường hợp cần thiết; được giảm thời gian lao động, được hưởng chế độ ăn, uống bảo đảm sức khoẻ.

Nếu bạn có hành vi chủ quan, thiếu trách nhiệm với công việc được giao dẫn đến hậu quả là để phạm nhân trốn trại đồng thời thực hiện hành trộm cắp tài sản thì có thể bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm này.

Việc đặc xá cho phạm nhân phải có yêu cầu, đề nghị từ cá nhân, tổ chức có thẩm quyền, được xem xét, chấp thuận và ban hành Quyết định về Đặc xá và Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn đặc xá.