-->

Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi.

Nam công dân từ đủ 17 tuổi trở lên là đối tượng được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi.

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe; b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không...

Hạ sĩ quan, binh sĩ tốt nghiệp các trường đào tạo sĩ quan hoặc các trường đại học ngoài quân đội.

Trường hợp người thuộc diện thực hiện nghĩa vụ quân sự mà bị cận thị từ 5D trở lên được miễn thực hiện nghĩa vụ.

Khoản 3 Điều 4 Thông tư 167/2010/TT-BQP về tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, người bị tật khúc xạ về mắt như cận thị, viễn thị thì được miễn nghĩa vụ quân sự.

Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 167/2010/ TT-BQP quy định về tiêu chuẩn tuyển quân.

Các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình được quy đinh tại khoản 2, Điều 29 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 1981 sửa đổi, bổ sung năm 2005.

Khoản 4 Điều 9 Thông tư 36/2011/TTLT-BYT-BQP có hướng dẫn về phân loại sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

uyển những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Những trường hợp mù màu một mắt hoặc cả hai mắt mức phân loại sức khỏe là 6 điểm.

Phụ lục I Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Mắc bệnh viêm gan B vẫn có thể phải thực hiện nghĩa vụ quân sự ...

Điều 29 Luật nghĩa vụ quân sự được sửa đổi bổ sung năm 2005 quy định những công dân được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình.

Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động.

Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.