Cả hai mắt bị lác có phải tham gia nghĩa vụ quân sự không?

Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, bị lác cả hai mắt (thị lực 5/10) có phải đi nghĩa vụ quân sự không? (Lê Trọng Huynh - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Xuân Bình - Tổ tư vấn pháp luật Hành chính Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP xác định loại sức khỏe trong trường hợp của anh như sau: Thị lực mắt phải: 6, 7/10; tổng thị lực hai mắt: 13/10 - 15/10 =>loại 5; Thị lực mắt phải 1, 2, 3, 4, 5/10; tổng thị lực mắt: 6/10 - 12/10 =>loại 6.

Theo quy định, chỉ gọi công dân nhập ngũ đối với các loại sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3.

Trường hợp mắt anh có thị lực 5/10 thì không đáp ứng điều kiện về sức khỏe theo yêu cầu. Do đó, anh sẽ không được gọi nhập ngũ.

Mặt khác, theo Khoản 3 Thông tư số 140/2015/TT-BQP quy định tiêu chuẩn sức khỏe như sau: “3. Tiêu chuẩn sức khoẻ: a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự. b) Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng. c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS”.

Trường hợp thị lực của anh có thể rơi vào tiêu chuẩn sức khỏe loại 5 hoặc loại 6. Do đó anh sẽ không được gọi nhập ngũ.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật hành chính mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.