Công chứng đang bị tạm giữ, tạm giam sẽ bị xử lý kỉ luật theo quy định của pháp luật.

Công chức nữ đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chưa xem xét xử lý kỷ luật.