-->

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện trong trường hợp quy định tại Điều 167 Luật Đất đai năm 2013.

Điều 676 Bộ luật dân sự năm 2005 về người thừa kế theo pháp luật

Theo quy định trên, việc ai đứng tên chủ hộ sẽ do gia đình thỏa thuận và cử, thỏa mãn điều kiện có đủ năng lực hành vi dân sự.

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên đồng ý.

Người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện việc ký hợp đồng...

Chủ sở hữu nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nếu thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở.

Điều 64 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định Hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Các thành viên của hộ gia đình chiếm hữu và sử dụng tài sản chung của hộ theo phương thức thoả thuận.

Theo quy định cuả pháp luật thi việc định đoạt quyền sử dụng đất của hộ gia đình phải có sự đồng ý của các thành viên trong gia đình từ 15 tuổi trở lên. Việc mẹ anh (chị) tự ý định đoạt phần đất đó là trái quy định của pháp luật. Anh (chị) có thể....

Tài sản chung của hộ gia đình gồm quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, rừng trồng của hộ gia đình, tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên ,được thừa kế chung và các tài sản khác mà các thành viên thỏa thuận là tài sản chung của hộ

Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống... có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được nhà nước giao đất được gọi là hộ gia đình sử dụng đất.

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận...

Điều 106 Luật đất đai 2003 thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Điều kiện được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất quy định trong các văn bản Luật đất đai 2013, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT. Việc thu hồi đất là một trong những vấn đề nhạy cảm và được pháp luật quy định rất chi tiết.

Các quy định của pháp luật về hợp đồng mượn tài sản theo Bộ luật dân sự năm 2005? Người cho mượn đất có quyền đòi lại đất cho mượn khi nào? Xử lý cây lâu năm do người mượn đất trồng trên đất đó? Thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai?

Chủ hộ là đại diện của hộ gia đình trong các giao dịch dân sự vì lợi ích chung của hộ. Cha, mẹ hoặc một thành viên khác đã thành niên có thể là chủ hộ.

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh.

Luật sư tư vấn về Hộ gia đình không đăng kí kinh doanh có cần nộp thuế môn bài...

Điều 10 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về Bán, cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in.